EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - Header

Pełne wykorzystanie transformacji cyfrowej

Od rzeczywistości rozszerzonej do hologramów cyfrowych – Dyrektor ds. Inwestycji, Stefano Brandinali, odkrywa możliwe zastosowania nowych narzędzi cyfrowych.

EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - Over the years

 

Przez lata Grupa Prysmian opracowywała główne projekty w dziedzinach takich jak ERP i rozwiązania typu „business intelligence”, wykorzystujące typowe technologie „waterfall”.

 

Jako że rezultaty tej strategii są obecnie utrwalane, firma skupia na bardziej zwinnych metodykach zarządzania typu agile, wdrażając liczne projekty z zakresu systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM). „Zastosowaliśmy metodyki zwinne SCRUM w zakresie CRM i ograniczyliśmy ilość dokumentacji technicznej do minimum. Staramy się być sprawniejsi niż dotąd, chociaż przed nami i tak długa droga do opracowania pełnego podejścia agile” - wyjaśnia Stefano Brandinali, Dyrektor ds. Inwestycji Grupy Prysmian. Dzięki tym metodykom firma Prysmian może także ponownie przemyśleć projekt cyfrowych punktów kontaktu i w zasadzie kończy pracę nad projektem obejmującym 29 stron internetowych przerobionych przy zastosowaniu podejścia globalno-lokalnego („glocal”).

EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - In this way, a project is considered successful

Projekt uważa się za zakończony sukcesem

im bardziej odbiega od początkowych przewidywań, co stanowi zupełną odwrotność metodologii tradycyjnych. Mając na względzie cel produkcyjny firmy, Grupa Prysmian poszerza koncentrację w zakresie rozwiązań cyfrowych głównie w dwóch kluczowych obszarach: Rozwiązania cyfrowe dla działań („Digital for Operations”), które są częścią Przemysłu 4.0 oraz świat biur i pracy typu „smart”. „W zakresie pierwszego obszaru oceniamy wykorzystanie dronów do automatyzacji zapasów magazynowych. Wciąż brak jest rozwiązań uprzemysłowionych. Współpracujemy ze startupem w celu opracowania projektu pilotażowego”- wyjaśnia Brandinali. Tym samym Grupa Prysmian  dokonuje oceny ofert licznych potencjalnych partnerów w zakresie rzeczywistości rozszerzonej dla szkoleń zakładowych i zdalnych procesów wsparcia.

Projekt uważa się za zakończony sukcesem

EN - Stories - Innovation - Fully exploiting digital transformation - At the centre of the Industry 4.0 concept is innovation.

Innowacja znajduje się w centrum Przemysłu 4.0

Dzięki temu otworzyły się przed nami interesujące możliwości. Jedną z nich są hologramy cyfrowe, które odgrywają istotną rolę w szkoleniu personelu pracującego przy liniach produkcyjnych. Laboratorium innowacji Prysmian zajmuje się właśnie tym pionierskim tematem. Inne możliwe zastosowania obejmują drukarki 3D, które mogą być wykorzystywane w projektowaniu lub formowaniu elementów linii lub programu Chatbots, który umożliwia „dosięgnięcie” konkretnych grup klientów w sposób ukierunkowany, wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji i informatyki poznawczej.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer