EN - Stories -Financial Results - Profitability at historic high - Header

Rentowność na historycznie wysokim poziome

Valerio Battista wyjaśnia, dlaczego 2016 był rekordowym rokiem dla Grupy Prysmian.

EN - Stories - Profitability at historic high - In the ceo’s opinion

Zdaniem dyrektora generalnego

Z perspektywy 10 lat od momentu, kiedy Prysmian stała się spółką notowaną na Mediolańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w 2016 r. znaleźliśmy się na najwyższej pozycji, jeżeli chodzi o rentowność. Zysk operacyjny EBITDA wzrósł o ponad 14%, aby osiągnąć 711 milionów euro z celem osiągniętym na poziomie górnej granicy.

Jest to czas do historyczny i doniosły moment dla Grupy. Prowadząc firmę bijącą rekordy, dyrektor generalny Velerio Battista wyrażą swoją dumę i dodaje: „Zamknęliśmy rok 2016 pod znakiem rentowności”.  Twierdzi, że tak duży wzrost zysków miał miejsce dzięki „świetnemu poziomowi sprzedaży na rynku wartości dodanej” oraz „koncentracji spółki na efektywności operacyjnej oraz optymalizacji produkcji.”

EN - Stories - Profitability at historic high - Growth strategy accelerated

 

Strategia wzrostu przyspieszona

 

Rok 2016 był także rokiem przyspieszenia strategii wzrostu dzięki inwestycjom w innowacje i prace badawczo-rozwojowe, zaangażowaniu utalentowanych jednostek, poświęceniu na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nabyciu strategicznych aktywów. Dyrektor generalny Prysmian uważa rok 2017 za rok „konsolidacji prowadzenia na rynku oraz zwiększania rentowności”, w szczególności w branży kabli podmorskich. Jest również oddany ciągłej racjonalizacji działań Grupy „mając za cel osiągnięcie planowanych oszczędności kosztów oraz większej konkurencyjności we wszystkich obszarach działalności firmy oraz kontynuowanie osiągnięć z 2016 r.”

EN - Stories - Profitability at historic high - Making the most of opportunities

Maksymalne wykorzystywanie możliwości

Innowacje odgrywały istotną rolę w osiągnięciu takich imponujących wyników. Innowacje technologiczne wprowadzone przez oddział zajmujący się projektami elektroenergetycznymi, takimi jak nowy kabel P-Laser 600 kV oraz kable PPL 700 kV,  „są kamieniami milowymi w całej branży”, według Battisty. Dodaje także, że znaczny postęp osiągnięto także w rozwoju możliwości w zakresie inżynierii i realizacji projektów, mając na celu dostarczanie rozwiązań „pod klucz”, w szczególności dzięki rozszerzeniu floty kablowców. Siłą napędową dla działalności jednostki organizacyjnej zajmującej się telekomunikacją była „konkurencyjność w produkcji światłowodów oraz stworzenie centrów doskonalenia”, co pozwoliło firmie na „maksymalne wykorzystanie możliwości na ciągle rozwijającym się rynku”.

Maksymalne wykorzystywanie możliwości

EN - Stories - Profitability at historic high - An upbeat note for the future

Optymistyczny akcent na przyszłość

Valerio Batista przewiduje, że perspektywy na przyszłość są pozytywne zarówno w przypadku podmorskich kabli, jak i systemów, „w zakresie których dążymy do podpisania umów na nowe projekty dotyczące wzajemnych połączeń energii elektrycznej oraz turbin wiatrowych”, a także telekomunikacji, „gdzie zapotrzebowanie na kable światłowodowe jest ciągle wysokie”. Dobre wyniki ze sprzedaży oraz zwiększona rentowność pomogły firmie jeszcze bardziej wzmocnić strukturę organizacyjną dzięki czemu „zajmujęła jeszcze lepszą pozycję finansową niż oczekiwano”. Battista wskazuje także na wizję, która wybiega w przyszłość dalej niż tylko w zakresie osiągania wyjątkowo wysokich wyników finansowych. Podsumowuje to w następujący sposób: „Działanie w interesie wszystkich akcjonariuszy oraz podejmowanie zrównoważonych decyzji, w tym tych ważnych z finansowego punktu widzenia”.

EN - Stories - Profitability at historic high - A public company carries further responsibilities...

Spółka publiczna ma także inne obowiązki...

Bycie przy sterze międzynarodowej spółki publicznej niesie ze sobą odpowiedzialność, która wykracza poza kwartalny wynik finansowy. Grupa Prysmian może być definiowana jako firma publiczna ze względu na fakt, że nie ma akcjonariuszy większościowych lub mających kontrolę nad firmą, z tylko dwom inwestorami przekraczającymi próg 2%, a nasi pracownicy mogą być również wliczani do własności kapitału firmy.

EN - Stories - Profitability at historic high - Quote

„Nadzór jest sprawowany nie tylko na podstawie liczby akcji, ale także na podstawie wyników oraz mając na uwadze fakt, że wszyscy akcjonariusze śledzą sytuację na giełdzie”

Array

Valerio Battista

Dyrektor Generalny

EN - Stories - Profitability at historic high - And can create value

...oraz może tworzyć wartość

Pomimo tak dużej ilości akcji, zarząd spółki jest stały od jej pierwszego notowania na Mediolańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2007 r. Bycie spółka publiczną także niesie ze sobą ryzyko bycia zdanym na łaskę jednostek zewnętrznych. Jednak Valerio Battista niekoniecznie uważa to za negatyw. „Istnieje ochrona przed możliwą próbą przejęcia spółki”- wyjaśnia. „Jeżeli interesy wszystkich akcjonariuszy są szanowane, problem sprzedaży osobom trzecim nie wchodzi w grę. Oferta przetargu publicznego może także dodać wartości spółce”.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer