EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Header Madunda

Prawdziwa siła zrównoważonego rozwoju

Madunda wita lepszą przyszłość dzięki kablom i wiedzy specjalistycznej Prysmiana.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Intro

Na wschodnim wybrzeżu Afryki leży Tanzania. Na południu Tanzanii zlokalizowany jest odizolowany od świata region Ludewa, który swego czasu potrzebował dużej pomocy społecznej i finansowej.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Video Gallery

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Foto Citation

W 2008 r. Grupa ofiarowała 16 km kabli wysokiego i średniego napięcia. W maju 2011 r. – dodatkowe 10 km w celu podłączenia nowych użytkowników do sieci.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - First text right

W tej dzielnicy ledwo funkcjonowała mała osada Madunda, nie mając dostępu do taniej energii elektrycznej. Szkoły, placówki służby zdrowia, urzędy, mniejsze i średnie przedsiębiorstwa zostały podłączone do sieci elektrycznej.

Energia elektryczna dla ludzi

Przez ostatnią dekadę Grupa Prysmian ofiarowała wsparcie techniczne i materiały na przedsięwzięcie, które, oprócz całej masy innych korzyści, ma na celu zbudowanie na tym obszarze elektrowni hydroelektrycznej.

Obecnie w wyniku ww. działań szkoły, placówki służby zdrowia, urzędy oraz lokalne przedsiębiorstwa w Madunda posiadają dostęp do energii elektrycznej, której od tak dawna potrzebowały. Poprawiło to  standard życia i pozwoliło na wyjście z gospodarki naturalnej.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - Second text right

Inicjatywa na rzecz zmiany

Od 2006 r. ACRA (Stowarzyszenie Współpracy Wiejskiej w Afryce i Ameryce Łacińskiej), we współpracy z licznymi organizacjami publicznymi, prywatnymi i lokalnymi, postanowiła opracować zintegrowany program skoncentrowany na dostarczaniu energii odnawialnej do 9 wiosek w regionie Ludewa.

Przez cały czas trwania projektu Grupa Prysmian pracuje u boku organizacji, dostarczając kable do sieci dystrybucyjnych.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Madunda Project - A costant support

Zakład wybudowany dla rozwoju

 

Zlokalizowana u stóp pasma górskiego Livingstone’a, nad rzeką Kisongo, elektrownia hydroelektryczna jest własnością komitetów wiejskich. Obecnie spełnia wymaganą normę wydajności na poziomie do 150 kW/godz. Wszystkie środki ze sprzedaży energii elektrycznej są wykorzystywane na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych, co sprawia, że elektrownia jest rzeczywiście zrównoważonym rozwiązaniem pod względem finansowym. 

Dzięki temu nowemu źródłu energii wszystkie lokalne apteki mają dostęp do energii elektrycznej potrzebnej do przechowywania leków w lodówkach, szkoły mogą organizować zajęcia popołudniowe, aby móc zapewnić wszystkim dostęp do edukacji, młyny są w stanie mielić zboże na mąkę z wykorzystaniem silników elektrycznych zamiast paliwa, a sklepy mogą być otwarte do wieczora.

en-stories-ethics-and-sustainability-madunda-project

Na tym korzyści się jednak nie kończą...

Dzięki sukcesowi elektrowni hydroelektrycznej program obejmujący wiele sektorów gospodarki dostarcza znacznie więcej niż tylko energię. W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla techników zarządzających elektrownią oraz infrastrukturą transportową, a także dla personelu szczebla administracji, który zarządza księgami rachunkowymi elektrowni. Zorganizowano kilka kursów zawodowych, aby wesprzeć w rozwoju lokalne, małe i średnie, przedsiębiorstwa, na przykład w zakresie usług stolarskich i obsługi komputerów oraz internetu.

Projekt ma na celu również stworzenie zrównoważonego środowiska poprzez ochronę źródeł wody i zalesianie, wdrażając działania ukierunkowane na zysk.

Jest to projekt, który jest w większości zarządzany przez społeczność lokalną i który promuje prawdziwie zrównoważony rozwój. Firma Prysmian jest dumna, że mogła stać się jego częścią.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

EN - Stories - Magazine - Insight

COLONNA 2

EN - Stories - Magazine - Next

COLONNA 3

EN - Stories - Magazine - Text

Biblioteka multimedialna

Do pobrania

Od rocznych raportów spółki po materiały promocyjne i filmy wideo, kompletny pakiet zaktualizowanych dokumentów.

arrow-right arrow-right-strong Przejdź do Biblioteki