EN - Panel - Products & Solution - Transportation & Mobility - Marine - Cruising Ship Building

Budowanie statków wycieczkowych

Budowanie statków wycieczkowych

EN - Products & Solution - Transportation & Mobility - Marine - Cruising Ship Building - Editorial Text Intro

W związku z rosnącą liczbą pasażerów podróżujących po morzu na pokładzie coraz większych liniowców, przemysł stoczniowy zaczyna coraz bardziej skupiać się na niebezpieczeństwach związanych z tego typu trendem. Seaflame ™ to nasza innowacyjna interpretacja wymagań dotyczących elementów elektrycznych i kabli. Umożliwia stoczniowcom zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, w tym w szczególności z normą Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) - Safe Return to Port. Łącząc w sobie każdą cechę i wymaganie potrzebne do zachowania zgodności z najbardziej surowymi normami dotyczącymi ognioodporności (w tym także wstrząsów mechanicznych oraz znacznego kontaktu z wodą), seria Seaflame™ stanowi pełną ofertę kabli zasilających, sterowniczych oraz kabli do oprzyrządowania o lepszych właściwościach użytkowych i zwiększonej ognioodporności do zastosowań zarówno w przemyśle stoczniowym, jak i przybrzeżnym.