EN - Products & Solutions - Power Grids - Transmission - Project Excellence - Header

Doskonałość
projektowa

Doskonałość <br> projektowa

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - What is it?

Nowy sposób działania

Silne zmiany proceduralne i kulturowe – usprawnianie realizacji projektów Grupy Prysmian. Rozwiązanie mające na celu realizację projektów EPCI (projektowanie, zaopatrzenie oraz wykonanie konstrukcji i ich instalacje).

To podejście do projektowania wynika ze współpracy ludzi zaangażowanych na co dzień w zarządzanie projektami oraz ich realizację.

Zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge(PMBOK®), Instytutu ds Zarządzania Projektami (PMI®) oraz wytyczne ISO 2150 – najlepsze wskazówki dla realizacji projektów według Prysmian.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - text


Nasza wizja: zostać preferowanym dostawcą naszych Klientów.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - How does it work?

4 obszary rozwoju

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - infographic row one

blocchiu-infografica-quattro-icone-standardised-processes.png
blocchiu-infografica-quattro-icone-common-it-platform-tool.png

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - infographic row two

blocchiu-infografica-quattro-icone-portfolio-governance-blue.png
blocchiu-infografica-quattro-icone-culture-leadership-grey.png

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - Execution strategy

Zasady doskonałości projektu

Zarządzanie projektami to wdrażanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i metod pracy w działania projektowe celem spełnienia wymagań
i przewyższenia oczekiwań Klienta.

EN - Products & Solution - Power Grids - Project Excellence - Accordion

Reorganizacja i standaryzacja realizacji projektów w zakresie wszystkich obszarów zarządzania projektami i kontraktami.

Nowy rozpoznawalny sposób rozwiązywania konfliktów i optymalizacji portfela projektów firmy.

Firma Prysmian opracowała unikalne oprogramowanie ułatwiające zarządzanie cyklem życiowym projektów począwszy od etapu zamówienia po ukończenie inwestycji. Oprogramowanie to wpływa na poprawę współpracy funkcji i stron trzecich.

Model zarządzania Q&HSE mający na celu spełnienie wymagań i przewyższenie oczekiwań Klienta.

Odpowiednio wczesna identyfikacja, ocena i zarządzanie / ograniczenie / zapobieganie ryzyku projektowemu.

Nowe, zestandardyzowane podejście do planowania w całym przedsiębiorstwie. Ułatwienie wczesnej identyfikacji ścieżki krytycznej oraz wspieranie rozwiązywania konfliktów.

Zarządzanie dokumentacją oraz jej jakość jako kluczowy obszar realizacji projektów.

Kapitał intelektualny i talent to kluczowe atuty służące osiągnięciu rentowności i opracowaniu systemu wartości, które same w sobie muszą być oparte na odpowiednich działaniach mających na celu ich kształtowanie i rozwój.