EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Generic Header

Smart Grids, czyli inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Smart Grids, czyli inteligentne sieci elektroenergetyczne.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Video

Prysmian Group: Smart Grid

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Editorial Text

W Grupie Prysmian wiemy, że struktura sieci smart grids ma ogromne znaczenie. Nowatorskie kable i części sieci przesyłowych o wysokiej jakości nie tylko zwiększają poziom niezawodności i efektywności sieci, lecz także przyczyniają się do eliminacji przerw w dostawie prądu oraz obniżenia ogólnych kosztów utrzymania.

Ponadto zastosowanie prawidłowych rozwiązań daje możliwość lepszego wykorzystania potencjału sieci, pozwalając na dalekowzroczne zarządzanie zasobami.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 1

Kable firmy Prysmian są produkowane z myślą o równowadze środowiskowej, przy użyciu materiałów w pełni nadających się do ponownego wykorzystania.

Pomaga to naszym klientom w osiągnięciu niskiego poziomu emisji dwutlenku węgla.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 2

Jesteśmy świadomi wyzwań związanych z sieciami smart grids, dlatego też wybiegamy poza ramy tradycyjnej oferty kabli. Dostarczamy naszym klientom - w większości właścicielom i operatorom sieci - kompleksowe rozwiązania i usługi spełniające wymagania dla sieci elektroenergetycznych w zakresie energii odnawialnej, wydajności, energooszczędności i redukcji emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności sieci.

Nasza oferta jest jedną z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych ofert dostępnych obecnie na rynku. Jest ciągle dopasowywana do zmieniających się potrzeb klienta.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Accordion

Opracowaliśmy pełną gamę inteligentnych systemów monitorowania działania sieci w zakresie podstawowych funkcji, a mianowicie przesyłu i dystrybucji. 

Innowacyjne rozwiązania są idealne zarówno dla nowych, jak i już istniejących sieci, na przykład:

 

PRY-CAM

Zintegrowane, przenośne urządzenie do automatycznego odbierania, przetwarzania i klasyfikacji sygnałów plusowych generowanych przez wyładowania częściowe występujące w materiałach izolacyjnych systemów elektrycznych średniego i wysokiego napięcia oraz w elementach takich jak transformatory, urządzenia elektryczne, kable, systemy GIS, itp. System urządzenia pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów diagnostycznych oraz przeprowadzanie ciągłej kontroli.

Informacje dotyczące stanu i niezawodności elementów sieci są kluczową kwestią dla właściwej strategii zarządzania zasobami.

Opracowaliśmy zaawansowany system śledzenia elementów sieci, który gwarantuje osiągniecie znacznych oszczędności w zakresie kosztów utrzymania, jak na przykład:

 

PRY-Smart ADENE

Rozwiązanie oparte na etykietach zawierających szczegóły produktu na czipie RFID i kodzie Bidi. Umieszczenie tych inteligentnych etykiet na elementach sieci umożliwia śledzenie dokładnej historii zasobów zarówno w przypadku części nowych, jak i używanych.

Zarówno na etapie produkcji, jak i funkcjonowania w ramach sieci, należy przeprowadzać ocenę poziomu dwutlenku węgla przez części składowe sieci.

Ochrona środowiska i ochrona terytorialna stały się dla nas jedną z kluczowych kwestii w zakresie realizacji celów naszej firmy. Produkty są projektowane i produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami branżowymi, a ich zadaniem jest poprawa efektywności środowiskowej, zmniejszenie wykorzystania szkodliwych substancji, redukcja zanieczyszczenia, a także zwiększenie przydatności do ponownego użycia. Przykład:

 

P-Laser

Pierwszy ekologiczny kabel średniego napięcia dla sieci elektroenergetycznych. Idealne rozwiązanie dla zapewnienia zwiększonej niezawodności sieci, pozwalające tym samym na osiągnięcie korzyści funkcjonalnych i środowiskowych. P-Laser to platforma technologiczna umożliwiająca produkcję termoplastycznych kabli w 100% przyjaznych dla środowiska i nadających się do ponownego wykorzystania.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 3

Usługi w zakresie sieci smart grid

Oprócz produktów w naszej ofercie znajdują się również usługi z zakresu sieci smart grid dla zapewnienia optymalnego zarządzania zasobami.

Nasza firma świadczy trzy rodzaje usług PFT w zakresie nowoczesnej naprawy olejowych kabli ciśnieniowych w powłoce metalowej:

 • wstrzykiwanie wskaźników PFT
 • wykrywanie PFT: dzięki zaawansowanym laboratoriom mobilnym, zsynchronizowanym z systemem GPS, poziom perfluorowęglowodorów w atmosferze jest mierzony poprzez lokalizację wycieków
 • naprawa wycieków przy użyciu zaawansowanego sprzętu i wiedzy specjalistycznej.

Operatorzy olejowych kabli ciśnieniowych mogą czerpać korzyści z zaawansowanej technologii PFT, mając przy tym możliwość:

 • wydłużenia żywotności systemów kabli ciśnieniowych
 • ułatwienia naprawy sieci 
 • zredukowania negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego wyciekami płynu z kabli.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 4

W zakresie projektowania sieci zapewniamy dodatkowe wsparcie w zakresie:

 • oceny niskiego przepływu
 • projektowania optymalnego przepływu energii
 • oceny technicznej
 • oceny finansowej
 • korzyści w ramach studium wykonalności
 • optymalnych rozwiązań
 • optymalnej eksploatacji.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - 2 col

Dodatkowe usługi naprawcze

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Downloads

Do pobrania

Smart Grid

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Products

Products

Find the right products based on country of installation