EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Lines - Generic Header

Wysokotemperaturowe napowietrzne linie energetyczne

Wysokotemperaturowe napowietrzne linie energetyczne

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Editorial Text

Firma Prysmian zajmuje się produkcją wysokotemperaturowych przewodów służących podnoszeniu standardów istniejących linii. Przewody są projektowane, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących budowy nowych linii elektroenergetycznych związanych z brakiem przestrzeni, trudnościami w uzyskaniu zezwoleń oraz ograniczeniami środowiskowymi.

Przewody wysokotemperaturowe pozwalają na ulepszanie istniejących linii, zwiększając ich obciążalność prądową od 1,5 do 2 razy, wyłącznie dzięki wymianie przewodów. Gwarantuje to bardziej wygodne rozwiązania w zakresie całkowitego kosztu posiadania (TCO).

W przewodach wykorzystywane jest specjalne połączenie stopu aluminiowo-inwarowego AIZ (stop Fe-Ni o bardzo niskim współczynniku rozszerzalności termicznej) dla rdzenia, oraz stopu Al-Zr o bardzo wysokiej rezystencji termicznej dla warstwy przewodzącej.

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - High Temperature Overhead Line - Downloads

Do pobrania

High Temperature Overhead Lines

EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Partners tabs

Products

Products

Find the right products based on country of installation