EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Water Treatment - Generic Header

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Water Treatment - Editorial Text Intro

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miast i przemysłu, konieczny jest przepływ wody i innych cieczy. Sprzęt nawadniający pomaga w utrzymaniu zieleni, począwszy od pól uprawnych, a skończywszy na przydomowych trawnikach. Do przepływu wody potrzebne są pompy elektryczne, które do niezakłóconego działania potrzebują kabli.
Miejskie systemy wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, systemy uzdatniania wody i wiele innych - wszędzie konieczne jest zastosowanie pomp elektrycznych instalowanych w wysoce niekorzystnych warunkach otoczenia.

Czy to w przypadku systemów pomp o dużej wydajności, czy też jeśli chodzi i pompy przenośne, firma Prysmian posiada w swoim portfolio kompletną gamę wysoce wydajnych i niezawodnych rozwiązań gwarantujących:

  • Długą żywotność
  • Zgodność z najsurowszymi normami VDE w zakresie wody pitnej
  • Odporność na żrące działanie chemikaliów i niekorzystne warunki środowiskowe

 

PL - CTA for eCatalog

Wypróbuj nasz
e-katalog