EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Electromedical - Generic Header

Przemysł elektromedyczny

Przemysł elektromedyczny

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Electromedical - Editorial Text Intro

Od aparatów rentgenowskich po urządzenia tomografii komputerowej, od sal operacyjnych po odziały intensywnej terapii – wszędzie tam kable są elementami kluczowymi.

Niezawodność i bezpieczeństwo odgrywają istotną rolę w zapewnianiu jakości opieki medycznej. Firma Prysmian posiada w swojej ofercie kompletne rozwiązania dla złożonych, rygorystycznych i ciągle wzrastających wymagań w zakresie kabli elektromedycznych.

Kable firmy Prysmian spełniają wymogi najsurowszych norm i zapewniają: łatwość i szybkość instalacji, kompletne działanie typu „fail safe” (samoczynne przechodzenie w stan bezpieczniejszy), redukcję interferencji elektromagnetycznej, jednoczesny przesył energii elektrycznej oraz miniaturyzację.

PL - CTA for eCatalog

Wypróbuj nasz
e-katalog