EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Generic Header

Pozostałe branże

Łączenie wiedzy globalnej z postępem przemysłowym

Pozostałe branże

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Editorial Text Intro

Dzięki wysoce wydajnej, trwałej i bezpiecznej technologii nasze specjalistyczne rozwiązania kablowe wspierają najważniejsze projekty międzynarodowe, pracę głównych sektorów oraz rozwój gospodarki na każdym kontynencie, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Począwszy od uzdatniania wody, poprzez przemysł elektromedyczny aż po zastosowania domowe, specjalistyczne kable Prysmian już dzisiaj spełniają potrzeby jutra.

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Key Roles

Zespoły przewodów są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie często jednak do produkcji sprzętu AGD i RTV.

Są ważnymi elementami codziennego funkcjonowania przemysłu i gospodarstw domowych - od suszarek, przez mikrofalówki po piekarniki, od namiotów z automatycznym światłem słonecznym, przez dachy budynków otwierane automatycznie aż po połączenia tymczasowe. 

Wyzwaniem w tej kwestii jest zapewnienie niezawodności.

Poszczególne elementy nie tylko muszą być niezawodne same w sobie, dotyczy to również części wbudowanych. Ponadto części te muszą spełniać wymagania licznych norm, posiadać certyfikaty wystawione przez różne organy zewnętrzne, a także być dostępne na czas (JIT) i znajdować się w pobliżu jednostki montażowej, aby uniknąć błędów logistycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i poprawie jakości usług.

Dzięki naszej obszernej ofercie produktów i lokalizacji zakładów firma Prysmian spełnia te wymagania.

Wzrastająca rola automatyki w produkcji wyrobów przemysłowych wymaga opracowywania nowoczesnych, wysoce wydajnych, trwałych i precyzyjnie działających urządzeń i części. Tak jak w przypadku wszystkich innych elementów kable również muszą wytrzymywać najbardziej niekorzystne warunki.

Kompletna gama produktów kabli stosowanych a automatyce i napędach obejmuje kable zasilające średniego i niskiego napięcia w izolacją EMC, kable sygnalizacyjne z żyłą miedzianą, światłowody, oraz zespoły kabli miedzianych/światłowodowych.

Kable firmy Prysmian spełniają najróżniejsze wymagania złożonych środowisk technologicznych, takie jak np. odporność na duże prędkości i przyspieszenie, duża liczba cykli, kompaktowe rozmiary, lekkość i wielofunkcyjność.

Począwszy od aparatów rentgenowskich po urządzenia tomografii komputerowej, od sal operacyjnych po odziały intensywnej terapii - kable są elementami kluczowymi. Niezawodność i bezpieczeństwo odgrywają istotną rolę w jakości opieki medycznej.

Firma Prysmian posiada w swojej ofercie kompletne rozwiązania dla złożonych, rygorystycznych i ciągle wzrastających wymagań w zakresie kabli elektromedycznych.

Nasze kable spełniają wymogi najwyższych standardów oraz posiadają liczne zalety, w tym:

  • Łatwość i szybkość instalacji
  • Kompletne działanie typu „fail safe” (samoczynne przechodzenie w stan bezpieczniejszy)
  • Redukcja interferencji elektromagnetycznej
  • Jednoczesny przesył energii elektrycznej 
  • Miniaturyzacja danych

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miast i przemysłu, konieczny jest przepływ wody i innych cieczy.

Do tego celu potrzebne są pompy, które z kolei do niezawodnego działania potrzebują kabli.

Od systemów nawadniania pól i ogrodów, poprzez miejskie systemach wodociągowe, oczyszczalnie ścieków aż do systemu uzdatniania wody i wielu innych, wszędzie konieczne jest zastosowanie pomp elektrycznych instalowanych w wysoce niekorzystnych warunkach otoczenia.

Czy to w przypadku systemów pomp o dużej wydajności, czy też jeśli chodzi o pompy przenośne, firma Prysmian posiada w swoim portfolio kompletną gamę wysoce wydajnych i niezawodnych rozwiązań gwarantujących:

  • Długą żywotność
  • Zgodność z najsurowszymi normami VDE w zakresie wody pitnej
  • Odporność na żrące działanie chemikaliów i niekorzystne warunki środowiskowe

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - View Product

Więcej w kategorii Inne branże

EN- Products & Solutions - Industries - Other Industries - Featured Products

/  Polecane produkty

EN - Products & Solution - Industries - Other Industries - Contact Us

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się, wybierając odpowiedni oddział lub obszar geograficzny

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy