EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Low Smoke - Halogen Free Cables - Generic Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - low smoke alogen free cables - Text

Niepalna powłoka kablowa LS0H jest wykonana z materiałów termoplastycznych lub termoutwardzalnych, które uwalniają bardzo niewielkie ilości dymu i zero halogenów w przypadku wystawienia na działanie ciepła lub płomieni. Co najważniejsze, w przypadku kontaktu z ogniem  kable bezhalogenowe nie produkują niebezpiecznych związków gazowych, kwasowych lub toksycznych dymów.

Właściwe władze wymagają stosowania tego rodzaju kabli w celu zwiększenia ochrony, szczególnie w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Link