EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Generic Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Text

Ognioodporność kabla to czas, przez jaki kabel wykazuje odpowiednie właściwości eksploatacyjne w trakcie pożaru. Zależy to od jakości materiałów, z jakich został wykonany, sposobu instalacji lub jego budowy.
Odporność w tym zakresie może mieć kluczowe znaczenie w przypadku instalacji przeciwpożarowych, takich jak systemy zraszania.

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Text 1

Dla kabli odporność na ogień oznacza:

  • Właściwość kabla pozwalającą mu na utrzymanie funkcjonalności podczas pożaru
  • Czas zachowania funkcjonalności w trakcie pracy

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Fire Resistant Cables - Text

Odporność na ogień mierzy się w następujący sposób: 15, 30, 60, 90 i 120 minut działania w standardowych warunkach pożaru na poziomie europejskim (CENELEC) i odpowiadającym mu poziomie międzynarodowym (IEC).

Nasza firma zawsze produkuje kable spełniające wymogi najbardziej surowych norm międzynarodowych. Ponadto zgodność z wszelkimi lokalnymi normami lub specyfikacjami klienta można osiągnąć dzięki zastosowaniu naszych produktów lokalnych lub produktów dopasowanych do potrzeb indywidualnych.

Ognioodporność wyrobów oraz konstrukcji budowlanych zazwyczaj regulują władze krajowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź naszą stronę internetową.

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - power & control - Fire resistant cables - Link