EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Building Wire Power Cables - Generic Header

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne

EN - Construction & Infrastructure - Power & Control - Building Wire Power Cables - Text

Izolowane przewody doprowadzają energię elektryczną do budynków i innych obiektów na poziomie do 750 V.