Fabryka Prysmian Group w Slatinie w Rumunii, nagrodzona przez JAC za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Fabryka Prysmian Group w Slatinie w Rumunii, nagrodzona przez JAC za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Categories: Corporate

Nagroda potwierdza zaangażowanie Grupy Prysmian w promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CSR) we wszystkich obszarach biznesowych: społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

17 Jan 2019

Zakład Prysmian Group w Slatinie, w Rumunii, czyli największa fabryka kabli optycznych w Europie, otrzymała szczególne wyróżnienie od JAC (Joint Audit Cooperation) za wysoką wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie odbyło się 17 stycznia w Shenzhen, w ramach VIII Forum JAC, podczas którego firmy z branży ICT, które wyróżniły się swoim zaangażowaniem w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu otrzymały nagrodę.

 

JAC jest międzynarodowym stowarzyszeniem złożonym z głównych operatorów telekomunikacyjnych, który ocenia i promuje wdrażanie najlepszych praktyk CSR w centrach produkcyjnych firm działających w branży. Proces audytu i oceny, przeprowadzony poprzez wizyty w zakładach i wywiady z pracownikami zarządzającymi i zakładowymi, ocenił wyniki polityki społecznej odpowiedzialności korporacyjnej przyjęte przez Grupę Prysmian w Slatinie jako doskonałe, z ogólnym wynikiem 96,9/100% oraz oceną "A".

 

Zakład Slatina wyróżniał się w szczególności w kategorii "Zdrowie i bezpieczeństwo", "Godziny pracy", "Etyka w biznesie", "Praca dzieci i pracowników nieletnich", "Praca przymusowa", "Wolność zrzeszania się" i "Praktyki dyscyplinarne" – w tych obszarach uzyskał 100% punktów. JAC podkreślił również jakość i efektywność systemu zarządzania zakładem w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kable optyczne.

 

 "Ta ważna nagroda potwierdza zaangażowanie Prysmian Group w promowanie inicjatyw i projektów, które mają na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy, w szczególności dla społeczności i terytoriów, na których działamy" - powiedział Andrea Pirondini, dyrektor operacyjny Grupy Prysmian.

 

Dzięki pozytywnym wynikom osiągniętym w 2017 roku, Grupa potwierdziła swoją pozycję w głównych międzynarodowych wskaźnikach i ocenach zrównoważonego rozwoju, w tym FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) i CDP (Carbon Disclosure Project).

 

Przeczytaj pełną informację prasową klikając tutaj