Grupa Prysmian poprawia wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Grupa Prysmian poprawia wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju

W niektórych obszarach grupa osiągnęła lub przekroczyła swoje wyznaczone cele na 2020 rok

24 May 2019

Grupa Prysmian kontynuowała postępy w osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju do osiągnięcia do roku 2020 r, zgodnie z Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2018 r., który drugi rok z rzędu został opublikowany jako Skonsolidowane Ujawnienie Informacji Niefinansowych i został zatwierdzony przez zarząd 17 kwietnia.

Raport dotyczy kwestii środowiskowych, społecznych, kwestii związanych z personelem, a także poszanowania praw człowieka i walki z przekupstwem i korupcją. Trwają plany rozszerzenia tych celów na nową strukturę organizacyjną wprowadzoną po połączeniu z General Cable.

W niektórych obszarach Prysmian osiągnął już lub przekroczył wytyczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do osiagniecięcia do 2020 roku. Na przykład poprawił swój odsetek odpadów poddanych recyklingowi w 2018 r. do 66% ogółu (w 2017 r.  było to 50%).

Grupa poprawiła również swoje wyniki pod względem ilości produktów objętych obliczeniami emisji CO2 i zwiększyła odsetek produktów podlegających recyklingowi, zakupionych rocznie w celu wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kolejnym obszarem poprawy w 2018 r. były zasoby ludzkie i społeczne.

Powyższe dane nie uwzględniają General Cable. Ten pozytywny wynik pomógł grupie utrzymać lub poprawić swój wskaźnik w głównych międzynarodowych rankingach oceny zrównoważonego rozwoju, takich jak Dow Jones Sustainability Index i Carbon Disclosure Project.

Łącznie z General Cable, generowana przez Grupę Prysmian wartość ekonomiczna wyniosła 10,24 mld EUR. Inwestycje wyniosły ogółem 285 mln EUR i koncentrowały się głównie na firmach o wysokiej technologii i wartości dodanej, takich jak światłowody i kable oraz kable podmorskie do przesyłu energii. Grupa wydała 105 milionów euro na badania i rozwój poprzez około 50 partnerstw z uniwersytetami i międzynarodowymi instytutami badawczymi.

Grupa Prysmian kontynuowała również współpracę z organizacjami, które pomagają rozwijać społeczności lokalne poprzez przekazywanie kabli jako dorowiznę. W ubiegłym roku wspierała międzynarodową organizację pozarządową Electriciens sans frontieres w Angoli, aby rozwiązać poważny niedobór energii w lokalnym szpitalu. W Palermo we Włoszech pomógł zabezpieczyć zasilanie dla schroniska dla bezdomnych dla około 100 osób.

Zrównoważony rozwój jest ważnym aktywem dla Grupy Prysmian, a zespół zarządzający będzie kontynuować prace nad osiągnięciem celów na rok 2020. W związku ze zmianą strukury w Grupie w czerwcu 2018 r., Prysmian aktualizuje Kartę Wyników Zrównoważonego Rozwoju w celu uwzględnienia General Cable i dalszego dostosowania wszelkich istotnych wskaźników.

 

Aby przeczytać cały artykuł kliknij tutaj