Jakość, kwestia zaufania

Jakość, kwestia zaufania

Categories: Corporate

Grupa Prysmian świętuje Światowy Dzień Jakości 2018

08 Nov 2018

Jakość odgrywa kluczową rolę na wszystkich poziomach naszej pracy, podobnie jak w naszym życiu. Każdego roku poświęcony jest jeden dzień aby na poziomie ogólnoświatowym podnieść świadomość na temat tego jak ważna jest Jakość i zastanowić się nad rolą, jaką każdy z nas może odegrać, aby ją zwiększyć.

W tym roku Światowy Dzień Jakości celebruje znaczenie zaufania w ramach organizacji i wkład każdego w jej rozwój i utrzymanie.

Uzyskanie zaufania zainteresowanych stron nie następuje z dnia na dzień. Budowanie zaufania by zapewnić sobie silną przewagę konkurencyjną wymaga czasu, ciężkiej pracy i wytrwałości. I tylko chwili, aby zniknąć. Każda nieprawidłowa decyzja, którą dana organizacja lub osoba podejmuje, może zniszczyć to zaufanie. Poprzez nieprawidłowe zarządzanie, zaufanie może zostać utracone w ciągu kilku sekund, a reputacja naszej marki - nieodwracalnie uszkodzona. A potem musimy je zbudować ponownie. Tak silna, a tak krucha.

Zaufamy komuś, gdy wiemy, że będzie działał w naszym najlepszym interesie.

Jako wiodąca firma z silnym naciskiem na jakość, potrzebujemy zaufania na wszystkich poziomach. Musimy budować i kultywować Zaufanie z naszymi Partnerami, tworząc silne dwukierunkowe kanały komunikacji obejmujące funkcje techniczne i nietechniczne. Musimy zaufać i być godnymi zaufania dla naszych kolegów, budować i utrzymywać znaczące połączenia sieciowe ponad granicami organizacyjnymi. Wreszcie, musimy upewnić się, że nasi Klienci nam ufają, prowadząc konwersację i koncentrując się na dostarczaniu długotrwałych rozwiązań.

Łatwo powiedzieć, trudno zastosować w praktyce? Na pewno nie jest to łatwe, ale możliwe, w zasięgu ręki każdego. Zacznij od bycia osobą godną zaufania. Nie obiecuj, przyznawaj się do błędów i podążaj za oczekiwaniami innych. Komunikuj się otwarcie, zawsze biorąc pod uwagę opinie innych, to wywoła solidną pozytywną reakcję, a konsekwentne udoskonalanie się w tym sprawi, że staniesz się zaufaną osobą. Docelowo, Firma z gronem zaufanych ludzi wyznaczy najwyższe standardy jakości na świecie.

Dlatego świętujmy Światowy Dzień Jakości 2018 w Twoim zespole i spraw, aby nasza firma odniosła jeszcze większy sukces!

# WQD18 #Advocatingtrust