Studenci

Studenci

Studenci łączą nas z przyszłością

Aktywnie inwestujemy w przyszłość biznesu i społeczności, których jesteśmy częścią. Dlatego też sponsorujemy liczne inicjatywy, począwszy od programów dla uczniów szkół średnich zachęcających do nauki przedmiotów z grupy STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka), a skończywszy na stażach towarzyszących (job shadowing), praktykach i kursach dla studentów studiów pierwszego stopnia.

EN - Careers - Join Us - Students - You can find details of the various programmes on offer below

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat różnych programów znajdujących się w naszej ofercie

Przedmioty ścisłe w szkole

Nasi pracownicy towarzyszą miejscowym nauczycielom szkół podstawowych, angażując się w działania w zakresie przedmiotów ścisłych (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki). Działania te mają na celu wzbudzenie zainteresowania uczniów i wzmocnienie ich zaangażowania w przyszłość nauk ścisłych w Ameryce.

 • Gdzie: Siedziba Grupy Prysmian w Ameryce Północnej (Lexington, Południowa Karolina, USA)
 • Dla kogo: Uczniowie szkół podstawowych w Lexington uczestniczący w zajęciach szkolnych

 

Konsorcjum czytania Midlands

Pracownicy towarzyszą miejscowym nauczycielom w zajęciach z czytania mających na celu zwiększenie umiejętności czytania i pisania.

 • Gdzie: Siedziba Grupy Prysmian w Ameryce Północnej (Lexington, Południowa Karolina, USA)
 • Dla kogo: Uczniowie szkół podstawowych w Lexington uczestniczący w zajęciach szkolnych

Staże towarzyszące (job shadowing)

Dzieci pracowników są zapraszane do siedziby firmy na cały dzień, gdzie uczą się na temat produkowanych przez nas produktów, zwiedzają obiekty i spotykają się z różnymi ekspertami.

 • Gdzie: Siedziba Grupy Prysmian w Ameryce Północnej (Lexington, Południowa Karolina, USA)

 

Szkoła średnia

 

Szkoła średnia w Lexington (współpr.)

Uczniowie profili technologicznych dostają zaliczenie i zyskują doświadczenie zawodowe, pracując przez jeden semestr z doświadczonymi ekspertami Prysmian.

 • Gdzie: Siedziba Grupy Prysmian w Ameryce Północnej (Lexington, Południowa Karolina, USA)
 • Dla kogo: Uczniowie profili technologicznych uczący się w szkole średniej w Lexington
 • Rekrutacja: Rekrutacja jesień 2016 zakończona. Przygotuj się na rekrutację wiosna 2017
 • Kiedy: Od września do maja
 • Jak aplikować: Zainteresowani kandydaci powinni zgłosić się do centrum karier w szkole - http://www.lexington1.net/academics/work-based-learning/internships

 

Due West, Robotyka w Południowej Karolinie

Pracownicy Abbeville (Półudniowa Karolina) są członkami zespołu robotyki wraz z miejscowymi uczniami szkół średnich oraz uczestniczą z nimi w zawodach.

 • Gdzie: Abbeville, Południowa Karolina, USA
 • Dla kogo: Uczniowie uczęszczający na zajęcia
 • Rekrutacja: Trwa
 • Kiedy: Przez cały rok , zawody odbywają się na wiosnę
 • Jak wziąć udział: Zainteresowani uczniowie powinni zgłosić się do centrum karier w szkole. Więcej informacji na stronie: http://duewestrobotics.org/about.html

 

Program stażu Rocky Mount Prep

Najmłodsi uczniowie szkół średnich biorą udział w 16 lub 18- tygodniowej praktyce (w sumie 32 godziny), aby uzyskać zaliczenie.

 • Gdzie: Oddział Wind WW HQ (Rocky Mount, Karolina Północna, USA)
 • Dla kogo: Uczniowie szkół w Rocky Mount
 • Rekrutacja: Rekrutacja na praktyki wiosna 2018 rozpocznie się jesienią 2017
 • Kiedy: Wiosna
 • Jak wziąć udział: Zainteresowani uczniowie powinni zgłosić się do centrum karier w szkole - http://rmprep.org/            

 

Ameryka Północna (uczelnie wyższe)

Program stażu Uniwersytetu Południowej Karoliny (USC)

Studenci są przypisywani do projektów praktyk w trakcie semestru, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie od ekspertów na temat środowiska pracy.

 

 • Gdzie: Siedziba Grupy Prysmian w Ameryce Północnej (Lexington, Południowa Karolina, USA)
 • Dla kogo: Studenci USC
 • Rekrutacja: Rekrutacja na praktyki wiosna 2018 rozpocznie się jesienią 2017
 • Kiedy: Od września do maja
 • Jak aplikować: Podejdź do stanowiska naszej firmy na Targach kariery USC lub wejdź na stronę http://www.sc.edu/career/internshipscoops.html

 

Program współpracy/stażu Instytutu Technologii w Stanie Georgia (GA Tech) oraz Uniwersytetu Clemson

Studenci są przypisywani do projektów praktyk w trakcie semestru, aby zdobyć doświadczenie od ekspertów.

 

 • Gdzie: Abbeville, Południowa Karolina, USA
 • Dla kogo: Studenci nauk inżynieryjnych GA Tech i Uniwersytetu Clemson
 • Rekrutacja: Rekrutacja na praktyki wiosna 2018 rozpocznie się jesienią 2017
 • Kiedy: Od września do maja
 • Jak wziąć udział: Zainteresowani kandydaci powinni odwiedzić centrum karier w szkole w celu uzyskania szczegółowych informacji. Uczniowie GA Tech mogą odwiedzić stronę http://career.gatech.edu/ and Clemson students can visit http://career.clemson.edu/cooperative_education/

 

Program stażów Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii (Penn State)

Studenci są przypisywani do projektów praktyk w trakcie semestru, za co mogą uzyskać zaliczenie na uczelni.

 

 • Gdzie: Schuylkill Haven, Pensylwania, USA
 • Dla kogo: Studenci kierunków inżynieryjnych (inżynieria procesowa) Penn State
 • Rekrutacja: Rekrutacja na praktyki wiosna 2018 rozpocznie się jesienią 2017
 • Kiedy: Od września do maja
 • Jak wziąć udział: Zainteresowani kandydaci powinni zgłosić się do centrum karier w szkole lub odwiedzić stronę http://www.engr.psu.edu/career/Students/coopintern/creditoptions/courses.aspx

 

Współpraca z Uniwersytetem w Południowej Karolinie (USC)

Wykładowcy USC oraz ich studenci pracują z przypisanym działem, aby realizować konkretne projekty i zmierzyć się z wyzwaniami.

 

 • Gdzie: Siedziba Grupy Prysmian w Ameryce Północnej (Lexington, Południowa Karolina, USA)
 • Dla kogo: Studenci USC uczęszczający na zajęcia
 

 

Program stażów
Roczny program praktyk. Studenci będą przypisywani mentorom w celu wsparcia ich rozwoju zawodowego, a ich zadaniem będzie prezentacja projektu pod koniec programu. Standardowa praktyka obejmuje stypendium (w zależności od poziomu znajomości języka angielskiego) oraz minimum 6 godzin zajęć dziennie.

Gdzie: Prysmian Dania A/S (Albertslund, Dania), Rybinskelekrokabel (Rybinsk, Obwód Jarosławski, Rosja), Draka Keila Cables (Keila, Estonia), Prysmian Finlandia (Pikkala, Oulu)
Dla kogo: Studenci studiów pierwszego stopnia studiujący na kierunkach ścisłych (począwszy od końca drugiego roku studiów) na Uniwersytecie Bocconi, studenci studiów drugiego stopnia (począwszy od końca pierwszego roku), absolvenci (12 miesięcy po ukończeniu studiów)
Jak aplikować: Zainteresowani kandydaci  Kliknij tutaj lub wejdź na
http://www.ttu.ee/en/?id=99374

 

Francja - Program praktyk
Około 50 praktykantów z całego kraju zostanie przypisanych nauczycielom oraz będzie mieć szansę rozwijać swoje umiejętności w środowisku przemysłowym.

 • Gdzie: Wszystkie zakłady Prysmian we Francji
 • Dla kogo: Studenci z Francji kończący szkołę średnią, studenci drugiego roku uczelni technicznych i uniwersytetów, studenci studiów magisterskich lub uczący się w szkołach technicznych
 • Jak aplikować: Zainteresowani kandydaci proszeni są o wysłanie wiadomości na adres [email protected]

 Hiszpania - Program stażu
 Studenci kończą rok pełniąc funkcje menedżerskie lub inżynierskie                            

 • Gdzie: Wszystkie zakłady Prysmian w Hiszpanii
 • Dla kogo: Studenci szkół zarządzania lub technicznych, które oferują roczne praktyki jako część programu studiów
 • Jak aplikować: Zainteresowani kandydaci proszeni są o wysłanie wiadomości na adres [email protected]

Współpraca pomiędzy szkołami wyższymi
Dwuetapowy model szkolenia pozwalający studentom pracować z ekspertami (przez 6 lub 12 miesięcy), aby zdobyć zaliczenie na uczelni i niezbędne doświadczenie.

 • Gdzie: Wszystkie zakłady Prysmian w Hiszpanii
 • Dla kogo: Studenci obecnie realizujący program studiów
 • Jak aplikować: Zainteresowani uczniowie powinni zgłosić się do centrum karier w szkole

Włochy - program stażu
Okazja do pracy u boku utalentowanych ekspertów pełniących różne funkcje. Okres ten będzie doskonałą okazją do nauki i rozwoju.

 • Gdzie: Siedziba Prysmian w Mediolanie
 • Dla kogo: Studenci lub absolwenci.
 • Jak aplikować: przez stronę Prysmian na Linkedln

Program stażu długoterminowego
 Studenci zdobywają szerokie doświadczenie w danym dziale, ze szczególnym uwzględnieniem procesów.

Gdzie: Mudanya i Stambuł
Dla kogo: Studenci
Jak aplikować: Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie CV na adres [email protected]

Program praktyk
Praktyki na okres minimum dwóch lat. Praktykanci będą uczęszczać na zajęcia na uczelni raz w tygodniu, aby zdobyć umiejętności praktyczne i teoretyczne.

 • Gdzie: Na całym terenie Wielkiej Brytanii
 • Dla kogo: Studenci spełniający minimalne wymagania
 • Jak aplikować: Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres [email protected]

Program stażu
Studenci kończą rok, pełniąc funkcje menedżerskie lub inżynierskie. Zdobywają doświadczenie poprzez naukę zawodu,z czasem ich zakres odpowiedzialności się powiększa.

 • Gdzie: Na całym terenie Wielkiej Brytanii
 • Dla kogo: Studenci na roku wolnym od nauki, będącym częścią programu studiów

EN - About Us - History - slider related content