Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Polska

Polska

Prysmian Group Polska Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Ustawa o wyrobach budowlanych

CPR

Nowe Europejskie Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) jest szczególnym punktem zwrotnym mającym na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wyrobów budowlanych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o produkcie, w odniesieniu do jego własności ogniowych.

Dla produktów kablowych CPR weszło w życie z dniem 10 czerwca 2016 roku, wprowadzając szereg wymogów prawnych niezbędych do lokowania produktu na rynku, między innymi:  nowe oznakowanie CE i deklarację właściwości użytkowych.