Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Polska

Polska

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

PRODUKTY SPECJALNE I WYPOSAŻENIE FABRYCZNE

PRODUKTY SPECJALNE I WYPOSAŻENIE FABRYCZNE

Produkty specjalne obejmują jedne z najbardziej wymagających zastosowań w ramach wyposażenia montowanego fabrycznie (OEM). Odporność na ekstremalne temperatury, daleko posunięta miniaturyzacja, wodoszczelność i gazoszczelność itd. są często określanymi warunkami technicznymi przez odbiorców z takich branż jak producenci systemów ogrzewania podłogowego, systemów monitorowania kąpieli stalowniczych, oświetleniowych, mostów i wiaduktów, pracujących pod dużymi obciążeniami hamulców i układów sterowania satelitami. Wymagania tak szerokiego spektrum odbiorców stanowią nieustanne wyzwanie dla branży i łańcucha dostaw. Prysmian może poszczyć się pozycją lidera w tych segmentach, zapewniającego niezawodne i innowacyjne rozwiązania potrzeb.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: http://specialties.prysmiangroup.com