Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Polska

Polska

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

ENERGIA ODNAWIALNA

ENERGIA ODNAWIALNA

Co łączy idee zrównoważonego rozwoju z rzeczywistymi efektami?

Rozwiązania kablowe umożliwiające wytwarzanie i dostarczanie odnawialnej energii do odbiorców. Aby wyjść naprzeciw nieustannie rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, świat coraz częściej zwraca się ku odnawialnymi i pozyskiwanym w zrównoważony sposób źródłom – energii wiatru i słońca. W odpowiedzi na taki popyt, kable Prysmian pomagają przedsiębiorstwom z sektora odnawialnych źródeł energii na całym świecie urzeczywistnić nowe możliwości. Nasze technologie, obejmujące okablowanie wewnętrzne turbin i wież, podmorskie kable łączące poszczególne urządzenia, platformowe kable przyłączeniowe i przesyłowe do łączenia turbin i podziemnych instalacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych związanych z farmami wiatrowymi, pracują w sektorze odnawialnych źródeł energii, wspierając działalność producentów turbin, wykonawców, deweloperów, operatorów sieci, integratorów systemów wytwarzania energii wiatrowej i fotowoltaicznej oraz producentów paneli fotowoltaicznych. Zawsze świadomi odpowiedzialności wobec naszej planety, stanowimy nieustanne źródło innowacyjności w branży, dążąc do wspierania naszych partnerów w sektorze energii odnawialnej w ich projektach, z których skorzysta w przyszłości zarówno nasz świat, jak i ich przedsiębiorstwa.

Usługi
Energia odnawialna – Fotowoltaika
Poprzez zastosowanie naszego zasadniczego doświadczenia w planowaniu, kierowaniu placem budowy, montażu konstrukcji stalowych i instalacji elektrycznych,  udało nam się z powodzeniem włączyć do oferty kompletne pakiety usług w zakresie kompleksowej budowy instalacji fotowoltaicznych dla farm słonecznych i systemów dachowych na całym świecie. Ponadto oferujemy usługi eksploatacji, utrzymania i remontów instalacji.

Energia odnawialna – Energetyka wiatrowa
Wejście na obszar energetyki odnawialnej opartej na energii wiatru umożliwiło nam znaczne rozszerzenie portfela produktów. Wykonujemy montaż i testy instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy i konserwacje w branży elektrycznej oraz remonty kapitalne. Obejmuje to także punkty węzłowe instalacji WN i SN, połączenia sprzęgające turbiny wiatrowe oraz wewnętrzne okablowanie wież turbin wiatrowych.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: http://renewable.prysmiangroup.com